Voorstellen leden

Van links naar rechts :

Aniek de Lang~ Jolanda Vidiella Arts ~ Leo Bokmans ~ Herman van Druenen ~ Jan Helmer ~

Hein de Leeuw ~ Johan Klaazen

Voorzitter: Jolanda Vidiella Arts

Secretariaat: Johan Klaazen

Penningmeester: Leo Bokmans

Wie zijn de mensen uit onze kernen ?

foto Vidiella Arts

Jolanda Vidiella Arts (voorzitter)

Haren
[06] 11 31 00 18
mhmdorpsraad@gmail.com

Leo Bokmans

Leo Bokmans (penningmeester)

Macharen
[06] 54 26 05 42
mhmdorpsraad@gmail.com

Johan Klaazen

Johan Klaazen (secretaris)

Haren
[06] 11 83 05 65
mhmdorpsraad@gmail.com

Hein de Leeuw

Hein de Leeuw

Megen
[06] 46 37 10 81
mhmdorpsraad@gmail.com

Jan Helmer

Jan Helmer

Megen
[06] 42 65 62 40
mhmdorpsraad@gmail.com

Herman van Druenen

Herman van Druenen

Megen
[06] 52 59 54 97
mhmdorpsraad@gmail.com

Aniek de Lang

Aniek de Lang

Macharen
[06] 10 60 98 52
mhmdorpsraad@gmail.com

Samenstelling kernteam Megen Haren Macharen

Wijkcoördinator

Melanie van Erp 14 0412

Gebiedsbeheerder

Pascal Peters 14 0412

p.peters@oss.nl

Wijkagenten Politie Maasland

Wim Kluessjen en Janny de Vet

Woningcorporatie Mooiland

Inge Maessen [088] 450 1010

imaessen@mooiland.nl

Ons-Welzijn

Lotje Berkers [088] 3742525

lotje.berkers@ons-welzijn.nl

Handhavers

Harm van Munster en Dave Heerkens