Subsidieaanvraag

Subsidiereglement dorpsraad Megen Haren Macharen

Download hier het: subsidie-aanvraag-formulier

In het kort:

Er zijn enkele voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. De dorpsraad neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Deze voorwaarden staan beschreven in het aanvraagformulier.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor initiatieven om de leefbaarheid in Megen, Haren en Macharen te vergroten.

Subsidies kunnen alleen vooraf worden aangevraagd.

Hoe gaat het in de praktijk?
  • Download het subsidieaanvraagformulier van deze website/ Facebookpagina, of vraag een kopie aan per e-mail.
  • Alle subsidieaanvragen moeten compleet per mail worden ingediend met als onderwerp ‘subsidieaanvraag’ aan mhmdorpsraad@gmail.com

*Je krijgt dan een bevestiging van ontvangst.
*Hier staat ook in wanneer je aanvraag wordt besproken.

Alle subsidieaanvragen worden besproken tijdens de voorvergaderingen.

  • Tijdens de openbare vergadering zal de toe- of afwijzing met een korte onderbouwing kenbaar worden gemaakt.
    Je bent natuurlijk van harte uitgenodigd om naar de vergadering te komen. Na de vergadering informeren we je per mail over het genomen besluit.

De data van de openbare vergaderingen zijn aan de rechterzijde van deze pagina te vinden.
Het is belangrijk dat je op tijd en compleet je subsidieaanvraag indient.

Vanaf 2016 reserveert de dorpsraad een aantal vaste bedragen voor terugkerende activiteiten in de drie kernen.

Deze activiteiten zijn: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, ondersteuning dorpsbladen en de kermis.

Als je zo’n activiteit organiseert, moet je wel laten weten dat je het budget nodig hebt!