Heeft u hulp of zorg nodig tijdens de Coronacrisis? Neem deze informatie dan goed door.


Heeft u hulp of zorg nodig? Dan kunt u het volgende doen:
1) Overleg met uw zorgaanbieder.
2) Kijk in uw eigen omgeving wat u kunt regelen. Denk aan kennissen, vrienden,
familie en buren.
3) Komt u er niet uit? Bel of mail naar team Toegang Zorg& Welzijn via
telefoonnummer 14 0412 of stuur een e-mail naar zorgenwelzijn@oss.nl.
Wat kunt u doen als uw zorgaanbieder minder hulp geeft?
Zorgaanbieders hebben het door de corona-epidemie extra druk. Het lukt niet om iedereen hulp en
zorg te geven, die u gewend bent. Kan uw zorgaanbieder niet genoeg hulp geven? Vraag dan aan
kennissen, vrienden, familie en buren om te helpen. Veel mensen werken nu thuis of hebben door
de epidemie minder werk.
Lukt het niet om deze problemen in uw eigen omgeving op te lossen?
Lukt het niet om in uw eigen omgeving zorg en hulp te regelen? Bel of mail dan naar Team
Toegang Zorg& Welzijn via telefoonnummer 14 0412 of stuur een e-mail naar
zorgenwelzijn@oss.nl.
Wat doet het team Toegang Zorg & Welzijn?
Wanneer u in uw eigen omgeving geen hulp en zorg kunt regelen, is er team Toegang Zorg &
Welzijn. Het team kan hulp regelen op een andere manier, via vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan
iemand regelen die uw boodschappen kan doen of medicijnen kan halen.
Wilt u iemand helpen?
Hebt u tijd om iemand te helpen? Meldt u dan aan bij ONS welzijn. Dit kan door te bellen naar het
wijkteam van ONS welzijn. Of door te bellen naar ONS welzijn via telefoonnummer 088 – 3742525.
Zij brengen vraag en aanbod van hulp bij elkaar.
Hoe kunt u iemand helpen?
Voorbeelden van hulp zijn: boodschappen doen, medicijnen halen, de hond uitlaten, een dagelijks
telefoontje of eten koken. Wees voorzichtig met persoonlijk contact, volg de regels van het RIVM.
Hiermee voorkomt u dat u het virus verspreidt.
Heeft u medische vragen of vragen over lichamelijke klachten?
Deze vragen kunnen wij niet beantwoorden. U kunt bellen met uw huisarts of de GGD.

Openbare vergadering

Agenda openbare vergadering

Dorpsraad Megen, Haren en Macharen

Datum:                Maandag 3 februari 2020

Aanvang:            20.00 uur

Plaats:                  Gemeenschapshuis Acropolis te Megen

  1. Opening.
  2. Vaststellen van de agenda.
  3. Vragen en opmerkingen inwoners.
  4. Financieel verslag 2019.
  5. Verslag bereikte zaken 2019. 
  6. Mededelingen van de dorpsraad.
  7. Mededelingen van de gemeente.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

Heeft u een vraag of opmerking, maak dit dan voor de vergadering even kenbaar bij de voorzitter.

Omgevingsraad windpark Elzenburg-De Geer


Beslis mee in het Bewonersplatform over windmolenpark Elzenburg-De Geer!
 
Oss, 19 september 2019
De komst van het windmolenpark is nu vrijwel definitief. Daarom gaan de ontwikkelaars van het windmolenpark nu samen met de omgeving aanvullende afspraken maken. Dit doen wij met de Omgevingsraad (OR) voor het windpark Elzenburg – de Geer . Dit is de opvolger van de Klankbordgroep.
In de afgelopen periode is het bestemmingsplan vastgesteld en zijn de vergunningen voor dit windmolenpark verleend. De OR is dinsdag 10 september voor de eerste keer bij elkaar gekomen. In de OR gaan alle betrokken belanghebbenden met elkaar in gesprek. Zo kunnen zij tijdens het proces goed op de hoogte te blijven en afspraken met elkaar maken.
Omgevingsfonds
De ontwikkelaars storten ieder jaar een bedrag in een Omgevingsfonds. Met dat bedrag kan de omgeving meeprofiteren van de komst van het windpark. De OR maakt afspraken over hoe het geld uit het Omgevingsfonds zal gaan worden besteed. Daarnaast wordt er in de OR ook aanvullende afspraken gemaakt tussen windpark en de omgeving. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over slagschaduw en vermindering/voorkomen van overlast tijdens de bouw van het windpark.
Denk mee!
De toekomstig direct omwonenden zijn vertegenwoordigd in de OR in het hiervoor speciaal opgerichte Bewonersplatform. Het Bewonersplatform wil graag zo veel mogelijk de wensen van de omwonenden kennen en meenemen in de afspraken. Daarom roept het Bewonersplatform iedereen die in de buurt van het windpark woont op, om aan het Bewonersplatform deel te nemen. U kunt zich opgeven via Henk van Gestel, mailadres: bew.platformberghem.mhm@kpnmail.nl.
Ook de dorpsraden Berghem en Megen-Haren-Macharen mhmdorpsraad@gmail.com
zitten in de OR. De inwoners van die dorpen kunnen hun wensen en opmerkingen ook via die dorpsraden inbrengen.
De vastgestelde verslagen van de OR kunt u lezen via de website van de gemeente: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/windpark_elzenburg_de_geer.htm.

Wedstrijd “Praktisch Alles Groen”

U heeft het misschien al ergens voorbij zien komen. Ook dit jaar is er weer de wijken- en dorpenwedstrijd Praktisch Alles Groen.

Heeft u als bewoner in de gemeente Oss een idee om samen met buurtgenoten, de buurt, wijk of dorp nóg groener, mooier, leuker, beter en leefbaarder te maken? Doe dan meer met deze wedstrijd. Op www.praktischallesgroen.nl kunt u uw idee tot 1 oktober indienen en vindt u meer informatie. De winnaar wordt 16 oktober in de week van het Oerfestival de Maashorst tijdens het Oerevent in Keent bekend gemaakt.

Het idee draagt bij aan:
• Meer groen in de buurt. Denk aan biodiversiteit, insecten en vogels.
• Minder tegels en dus meer ruimte voor regenwater.
• Meer sociale verbinding, gezelligheid en contact tussen buurtgenoten.
• Doe het samen! Meer inbreng van buurtgenoten, is meer kans op winnen.
• Laat ons zien dat er draagvlak is voor het idee in de buurt.
Denk bij het indienen van een plan aan wat er moet gebeuren, wie wat doet en hoeveel het ongeveer kost. Ook zijn foto’s, een video of gebiedskaarten gewenst als visualisatie van het plan.

Win een BBQ voor de buurt!

Fotowedstrijd: Wat doet u voor uw buurt?


De gemeente organiseert een fotowedstrijd over wat bewoners in hun buurt doen. Veel mensen doen al veel in hun buurt. Om daar een beeld van te krijgen organiseren wij nu een fotowedstrijd. Maak een foto vóór 1 juni 2019 en stuur deze foto in. De beste inzending belonen we met een BBQ t.w.v. € 1.000,- voor de buurt.

Voorbeelden & Inspiratie
Veel bewoners doen al veel voor hun wijk. Bijvoorbeeld bewoners in Megen onderhouden de mooie bloembakken op de weg. Ook de bewoners van het Sint Barbaraplein in Oss kozen hun eigen bomen en planten in de groenstrook voor hun woning. En nu zorgen ze ervoor dat de groenstrook er mooi bij ligt. In Geffen zorgen mensen ervoor dat ouderen niet eenzaam zijn.

Doe mee en win!
Dat kan de hele maand mei 2019. Mail vóór uiterlijk zaterdag 1 juni 2019 uw foto naar fotowedstrijd@oss.nl. Zet in de e-mail:
– Wat we zien op de foto
– Waarom u dit doet voor uw buurt
Kijk voor alle informatie op de gemeentelijke website www.oss.nl/fotowedstrijd
Voor vragen mail naar fotowedstrijd@oss.nl of neem contact op met Moniek van Opstal via tel. 14 0412.