Omgevingsraad windpark Elzenburg-De Geer


Beslis mee in het Bewonersplatform over windmolenpark Elzenburg-De Geer!
 
Oss, 19 september 2019
De komst van het windmolenpark is nu vrijwel definitief. Daarom gaan de ontwikkelaars van het windmolenpark nu samen met de omgeving aanvullende afspraken maken. Dit doen wij met de Omgevingsraad (OR) voor het windpark Elzenburg – de Geer . Dit is de opvolger van de Klankbordgroep.
In de afgelopen periode is het bestemmingsplan vastgesteld en zijn de vergunningen voor dit windmolenpark verleend. De OR is dinsdag 10 september voor de eerste keer bij elkaar gekomen. In de OR gaan alle betrokken belanghebbenden met elkaar in gesprek. Zo kunnen zij tijdens het proces goed op de hoogte te blijven en afspraken met elkaar maken.
Omgevingsfonds
De ontwikkelaars storten ieder jaar een bedrag in een Omgevingsfonds. Met dat bedrag kan de omgeving meeprofiteren van de komst van het windpark. De OR maakt afspraken over hoe het geld uit het Omgevingsfonds zal gaan worden besteed. Daarnaast wordt er in de OR ook aanvullende afspraken gemaakt tussen windpark en de omgeving. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over slagschaduw en vermindering/voorkomen van overlast tijdens de bouw van het windpark.
Denk mee!
De toekomstig direct omwonenden zijn vertegenwoordigd in de OR in het hiervoor speciaal opgerichte Bewonersplatform. Het Bewonersplatform wil graag zo veel mogelijk de wensen van de omwonenden kennen en meenemen in de afspraken. Daarom roept het Bewonersplatform iedereen die in de buurt van het windpark woont op, om aan het Bewonersplatform deel te nemen. U kunt zich opgeven via Henk van Gestel, mailadres: bew.platformberghem.mhm@kpnmail.nl.
Ook de dorpsraden Berghem en Megen-Haren-Macharen mhmdorpsraad@gmail.com
zitten in de OR. De inwoners van die dorpen kunnen hun wensen en opmerkingen ook via die dorpsraden inbrengen.
De vastgestelde verslagen van de OR kunt u lezen via de website van de gemeente: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/windpark_elzenburg_de_geer.htm.

Wedstrijd “Praktisch Alles Groen”

U heeft het misschien al ergens voorbij zien komen. Ook dit jaar is er weer de wijken- en dorpenwedstrijd Praktisch Alles Groen.

Heeft u als bewoner in de gemeente Oss een idee om samen met buurtgenoten, de buurt, wijk of dorp nóg groener, mooier, leuker, beter en leefbaarder te maken? Doe dan meer met deze wedstrijd. Op www.praktischallesgroen.nl kunt u uw idee tot 1 oktober indienen en vindt u meer informatie. De winnaar wordt 16 oktober in de week van het Oerfestival de Maashorst tijdens het Oerevent in Keent bekend gemaakt.

Het idee draagt bij aan:
• Meer groen in de buurt. Denk aan biodiversiteit, insecten en vogels.
• Minder tegels en dus meer ruimte voor regenwater.
• Meer sociale verbinding, gezelligheid en contact tussen buurtgenoten.
• Doe het samen! Meer inbreng van buurtgenoten, is meer kans op winnen.
• Laat ons zien dat er draagvlak is voor het idee in de buurt.
Denk bij het indienen van een plan aan wat er moet gebeuren, wie wat doet en hoeveel het ongeveer kost. Ook zijn foto’s, een video of gebiedskaarten gewenst als visualisatie van het plan.

Win een BBQ voor de buurt!

Fotowedstrijd: Wat doet u voor uw buurt?


De gemeente organiseert een fotowedstrijd over wat bewoners in hun buurt doen. Veel mensen doen al veel in hun buurt. Om daar een beeld van te krijgen organiseren wij nu een fotowedstrijd. Maak een foto vóór 1 juni 2019 en stuur deze foto in. De beste inzending belonen we met een BBQ t.w.v. € 1.000,- voor de buurt.

Voorbeelden & Inspiratie
Veel bewoners doen al veel voor hun wijk. Bijvoorbeeld bewoners in Megen onderhouden de mooie bloembakken op de weg. Ook de bewoners van het Sint Barbaraplein in Oss kozen hun eigen bomen en planten in de groenstrook voor hun woning. En nu zorgen ze ervoor dat de groenstrook er mooi bij ligt. In Geffen zorgen mensen ervoor dat ouderen niet eenzaam zijn.

Doe mee en win!
Dat kan de hele maand mei 2019. Mail vóór uiterlijk zaterdag 1 juni 2019 uw foto naar fotowedstrijd@oss.nl. Zet in de e-mail:
– Wat we zien op de foto
– Waarom u dit doet voor uw buurt
Kijk voor alle informatie op de gemeentelijke website www.oss.nl/fotowedstrijd
Voor vragen mail naar fotowedstrijd@oss.nl of neem contact op met Moniek van Opstal via tel. 14 0412.


Herinnering voor Megen 15 mei en Haren 22 mei van 16 tot 19 uur!

Minidorp duurzame leefomgeving

Samen maken we uw leefomgeving groener
Ons Minidorp komt binnenkort bij u langs

Op woensdagmiddag 17 april ontmoeten we u graag aan de Dorpstraat in Macharen om te praten over een prettige en groene leefomgeving. Met Ons Minidorp bieden we u leuke ideeën aan om uw woonomgeving te vergroenen. Onder het genot van een kopje koffie horen we ook graag uw eigen ideeën om uw woonomgeving prettiger te maken. Verder kunt u planten verdienen én prijzen winnen door deel te nemen.

De gevolgen van klimaatverandering hebben we in 2018 goed kunnen merken. De heftige hoosbuien in mei en de extreme hitte in de afgelopen zomermaanden hebben voor de nodige problemen gezorgd. Woningcorporatie Mooiland, de gemeente Oss en Waterschap Aa en Maas nemen verschillende maatregelen in de openbare ruimte om problemen als wateroverlast en verdroging te voorkomen. Echter, samen met u kunnen we nog veel meer bereiken!

Als inwoner kunt u een bijdrage leveren door bijvoorbeeld uw tuin (meer) te vergroenen en een regenton te plaatsen. Een groenere leefomgeving en een regenton zorgen ervoor dat water langer wordt vastgehouden en helpt zo wateroverlast voorkomen. Bovendien zorgt een groene leefomgeving voor koelte tijdens warme dagen en voor meer vlinders, bijen en vogels in uw tuin.  

Ruil uw tegel tegen een plant én win de posterwedstrijd

In Ons Minidorp worden een aantal activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Rond en in de KlimaatKate en Jouw Buur(t)bus kunt u meedoen én inspiratie opdoen voor een groene woonomgeving. U kunt letterlijk uw steentje bijdragen door Ons Minidorp te bezoeken met een tegel uit uw eigen tuin. Deze tegel ruilt u in de KlimaatKate om voor een plantje! Ook vindt de prijsuitreiking plaats van de lokale posterwedstrijd. Als u de Minidorp-poster in de weken voor de komst van Ons Minidorp duidelijk zichtbaar voor uw raam hangt, maakt u kans op de Posterprijs: een van de tegoedbonnen van €25 van het lokale tuincentrum.

Kom gezellig iets drinken op het terras. We zijn benieuwd naar uw eigen tips en tops over hoe we uw woonomgeving prettiger kunnen maken. Wij nodigen u van harte uit voor een duurzame ontmoeting in Ons Minidorp!

Wanneer en waar?

Tussen 17 april en 3 juli reist Ons Minidorp langs zes locaties. Op die middagen staat Ons Minidorp tussen 16.00 en 19.00 uur afwisselend in de dorpskernen van Macharen, Geffen, Megen, Haren, Ravenstein en Herpen

Voor in uw agenda:

15 Mei              Megen (16.00-19.00 uur)

22 Mei              Haren (16.00-19.00 uur)

Ons Minidorp is een initiatief van woningcorporatie Mooiland, de gemeente Oss en waterschap Aa en Maas.

Verenigingsavond Dorpsraad op 21 maart 2019


Dorpsraad MHM organiseert op 21 maart een avondprogramma voor de verschillende clubs, verenigingen en stichtingen die actief zijn in onze drie kernen  Megen, Haren en Macharen.

Deze organisaties (formeel en informeel; groot en klein) vervullen een belangrijke rol in de saamhorigheid en het leefbaar houden van Megen, Haren en Macharen.  

Hiervoor willen wij als Dorpsraad alle mensen achter deze verenigingen, stichtingen en clubs alvast enorm bedanken.

We zullen deze avond een interactief programma organiseren.

Wij lichten dan toe wie wij zijn en wat wij als Dorpsraad voor jullie kunnen betekenen.

Naast het kennismaken met elkaar is een belangrijke rol weggelegd voor het ontmoeten met collega-verenigingen,  -stichtingen en –clubs.

We proberen alle organisaties via een gerichte e-mail uit te nodigen voor deze  bijeenkomst op donderdag 21 maart in Acropolis, maar we weten niet absoluut zeker of we ze allemaal in beeld hebben.  Heeft jouw club onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, schroom dan niet om je aan te melden door een e-mail te sturen naar de Dorpsraad mhmdorpsraad@gmail.com of je aan te melden bij een van de leden. ( maximaal 2 personen per club)

Als Dorpsraad waarderen wij het heel erg als zoveel mogelijk organisaties vertegenwoordigd zijn.

Wij kijken enorm uit naar jullie aanmelding en een inspirerende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Megen-Haren-Macharen

Even voorstellen: Noortje Spierings, wijkaanjager.

Samenwerkwijze: van talloze loketten naar één loket aan huis

Mijn taak is om de Samenwerkwijze te verbreden over de wijken Centrum, Mettegeupel en Krinkelhoek en in de kernen Megen, Haren en Macharen. De Samenwerkwijze is ontstaan in de wijk Ruwaard met als doel het verbeteren van het welzijn van de wijkbewoner en het vergroten van de leefbaarheid in de wijk/kern door een andere manier van werken.                                                     We werken bij het oplossen van individuele hulpvragen van wijkbewoners volgens de Samenwerkwijze: De wijkbewoner staat centraal en heeft de leiding in het bedenken van de oplossing voor zijn hulpvraag. In een multidisciplinair overleg (MDO) bij de wijkbewoner thuis, geeft hij of zij zelf aan “ik wil, ik kan, ik heb nodig”. Op deze manier komt hij of zij samen met het eigen netwerk en de benodigde professionals tot en een passende en duurzame oplossing. Dit wordt vastgelegd in een plan, uitgevoerd en na een periode wordt bekeken hoe het met de wijkbewoner is gegaan. De meerwaarde voor de wijkbewoner is dat betrokken professionals allemaal aan één tafel zitten zodat het verhaal niet telkens opnieuw gedaan hoeft te worden, en de neuzen dezelfde kant op staan. Daarnaast denkt de wijkbewoner mee over zijn eigen oplossing, veel prettiger dan dat het wordt bedacht.

Vragen van de wijkbewoner kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden:

-ik heb aanpassingen nodig in huis. Hoe regel ik dat?

-ik heb schulden. Hoe pak ik dit aan?

-ik zit niet lekker in mijn vel. Met wie kan ik daarover praten?

-de zorg voor mijn dementerende partner wordt zwaarder. Wie kan mij helpen?

-ik zit thuis en wil best vrijwilligerswerk doen. Wie kan mij de weg wijzen?

Voor alle vragen waar je zelf niet uitkomt kun je bellen naar het centrale telefoonnummer 140412 en dan vragen naar Noortje Spierings