Win een BBQ voor de buurt!

Fotowedstrijd: Wat doet u voor uw buurt?


De gemeente organiseert een fotowedstrijd over wat bewoners in hun buurt doen. Veel mensen doen al veel in hun buurt. Om daar een beeld van te krijgen organiseren wij nu een fotowedstrijd. Maak een foto vóór 1 juni 2019 en stuur deze foto in. De beste inzending belonen we met een BBQ t.w.v. € 1.000,- voor de buurt.

Voorbeelden & Inspiratie
Veel bewoners doen al veel voor hun wijk. Bijvoorbeeld bewoners in Megen onderhouden de mooie bloembakken op de weg. Ook de bewoners van het Sint Barbaraplein in Oss kozen hun eigen bomen en planten in de groenstrook voor hun woning. En nu zorgen ze ervoor dat de groenstrook er mooi bij ligt. In Geffen zorgen mensen ervoor dat ouderen niet eenzaam zijn.

Doe mee en win!
Dat kan de hele maand mei 2019. Mail vóór uiterlijk zaterdag 1 juni 2019 uw foto naar fotowedstrijd@oss.nl. Zet in de e-mail:
– Wat we zien op de foto
– Waarom u dit doet voor uw buurt
Kijk voor alle informatie op de gemeentelijke website www.oss.nl/fotowedstrijd
Voor vragen mail naar fotowedstrijd@oss.nl of neem contact op met Moniek van Opstal via tel. 14 0412.


Herinnering voor Megen 15 mei en Haren 22 mei van 16 tot 19 uur!

Minidorp duurzame leefomgeving

Samen maken we uw leefomgeving groener
Ons Minidorp komt binnenkort bij u langs

Op woensdagmiddag 17 april ontmoeten we u graag aan de Dorpstraat in Macharen om te praten over een prettige en groene leefomgeving. Met Ons Minidorp bieden we u leuke ideeën aan om uw woonomgeving te vergroenen. Onder het genot van een kopje koffie horen we ook graag uw eigen ideeën om uw woonomgeving prettiger te maken. Verder kunt u planten verdienen én prijzen winnen door deel te nemen.

De gevolgen van klimaatverandering hebben we in 2018 goed kunnen merken. De heftige hoosbuien in mei en de extreme hitte in de afgelopen zomermaanden hebben voor de nodige problemen gezorgd. Woningcorporatie Mooiland, de gemeente Oss en Waterschap Aa en Maas nemen verschillende maatregelen in de openbare ruimte om problemen als wateroverlast en verdroging te voorkomen. Echter, samen met u kunnen we nog veel meer bereiken!

Als inwoner kunt u een bijdrage leveren door bijvoorbeeld uw tuin (meer) te vergroenen en een regenton te plaatsen. Een groenere leefomgeving en een regenton zorgen ervoor dat water langer wordt vastgehouden en helpt zo wateroverlast voorkomen. Bovendien zorgt een groene leefomgeving voor koelte tijdens warme dagen en voor meer vlinders, bijen en vogels in uw tuin.  

Ruil uw tegel tegen een plant én win de posterwedstrijd

In Ons Minidorp worden een aantal activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Rond en in de KlimaatKate en Jouw Buur(t)bus kunt u meedoen én inspiratie opdoen voor een groene woonomgeving. U kunt letterlijk uw steentje bijdragen door Ons Minidorp te bezoeken met een tegel uit uw eigen tuin. Deze tegel ruilt u in de KlimaatKate om voor een plantje! Ook vindt de prijsuitreiking plaats van de lokale posterwedstrijd. Als u de Minidorp-poster in de weken voor de komst van Ons Minidorp duidelijk zichtbaar voor uw raam hangt, maakt u kans op de Posterprijs: een van de tegoedbonnen van €25 van het lokale tuincentrum.

Kom gezellig iets drinken op het terras. We zijn benieuwd naar uw eigen tips en tops over hoe we uw woonomgeving prettiger kunnen maken. Wij nodigen u van harte uit voor een duurzame ontmoeting in Ons Minidorp!

Wanneer en waar?

Tussen 17 april en 3 juli reist Ons Minidorp langs zes locaties. Op die middagen staat Ons Minidorp tussen 16.00 en 19.00 uur afwisselend in de dorpskernen van Macharen, Geffen, Megen, Haren, Ravenstein en Herpen

Voor in uw agenda:

15 Mei              Megen (16.00-19.00 uur)

22 Mei              Haren (16.00-19.00 uur)

Ons Minidorp is een initiatief van woningcorporatie Mooiland, de gemeente Oss en waterschap Aa en Maas.

Verenigingsavond Dorpsraad op 21 maart 2019


Dorpsraad MHM organiseert op 21 maart een avondprogramma voor de verschillende clubs, verenigingen en stichtingen die actief zijn in onze drie kernen  Megen, Haren en Macharen.

Deze organisaties (formeel en informeel; groot en klein) vervullen een belangrijke rol in de saamhorigheid en het leefbaar houden van Megen, Haren en Macharen.  

Hiervoor willen wij als Dorpsraad alle mensen achter deze verenigingen, stichtingen en clubs alvast enorm bedanken.

We zullen deze avond een interactief programma organiseren.

Wij lichten dan toe wie wij zijn en wat wij als Dorpsraad voor jullie kunnen betekenen.

Naast het kennismaken met elkaar is een belangrijke rol weggelegd voor het ontmoeten met collega-verenigingen,  -stichtingen en –clubs.

We proberen alle organisaties via een gerichte e-mail uit te nodigen voor deze  bijeenkomst op donderdag 21 maart in Acropolis, maar we weten niet absoluut zeker of we ze allemaal in beeld hebben.  Heeft jouw club onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, schroom dan niet om je aan te melden door een e-mail te sturen naar de Dorpsraad mhmdorpsraad@gmail.com of je aan te melden bij een van de leden. ( maximaal 2 personen per club)

Als Dorpsraad waarderen wij het heel erg als zoveel mogelijk organisaties vertegenwoordigd zijn.

Wij kijken enorm uit naar jullie aanmelding en een inspirerende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Megen-Haren-Macharen

Even voorstellen: Noortje Spierings, wijkaanjager.

Samenwerkwijze: van talloze loketten naar één loket aan huis

Mijn taak is om de Samenwerkwijze te verbreden over de wijken Centrum, Mettegeupel en Krinkelhoek en in de kernen Megen, Haren en Macharen. De Samenwerkwijze is ontstaan in de wijk Ruwaard met als doel het verbeteren van het welzijn van de wijkbewoner en het vergroten van de leefbaarheid in de wijk/kern door een andere manier van werken.                                                     We werken bij het oplossen van individuele hulpvragen van wijkbewoners volgens de Samenwerkwijze: De wijkbewoner staat centraal en heeft de leiding in het bedenken van de oplossing voor zijn hulpvraag. In een multidisciplinair overleg (MDO) bij de wijkbewoner thuis, geeft hij of zij zelf aan “ik wil, ik kan, ik heb nodig”. Op deze manier komt hij of zij samen met het eigen netwerk en de benodigde professionals tot en een passende en duurzame oplossing. Dit wordt vastgelegd in een plan, uitgevoerd en na een periode wordt bekeken hoe het met de wijkbewoner is gegaan. De meerwaarde voor de wijkbewoner is dat betrokken professionals allemaal aan één tafel zitten zodat het verhaal niet telkens opnieuw gedaan hoeft te worden, en de neuzen dezelfde kant op staan. Daarnaast denkt de wijkbewoner mee over zijn eigen oplossing, veel prettiger dan dat het wordt bedacht.

Vragen van de wijkbewoner kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden:

-ik heb aanpassingen nodig in huis. Hoe regel ik dat?

-ik heb schulden. Hoe pak ik dit aan?

-ik zit niet lekker in mijn vel. Met wie kan ik daarover praten?

-de zorg voor mijn dementerende partner wordt zwaarder. Wie kan mij helpen?

-ik zit thuis en wil best vrijwilligerswerk doen. Wie kan mij de weg wijzen?

Voor alle vragen waar je zelf niet uitkomt kun je bellen naar het centrale telefoonnummer 140412 en dan vragen naar Noortje Spierings

Gebiedsbeheerder Pascal Peters stelt zich voor

Pascal Peters – Senior GebiedsbeheerderPPeters

Dag inwoners van Haren, Megen en Macharen,

In dit artikel wordt aan mij de mogelijk geboden om mezelf voor te stellen. Daar maak ik graag gebruik van. Na twaalf jaar bij een kleine gemeente in de regio Tilburg te hebben gewerkt (als coördinator was ik betrokken bij vele technische projecten in de openbare ruimte), werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Als gebiedsbeheerder bij de gemeente Oss houd ik me sinds dit jaar bezig met de vele facetten in de openbaar ruimte, zeg maar de maatschappelijke tuin waar iedereen zich prettig in voelt. Hierbij kun je denken aan het groenonderhoud, de speelterreinen, bruggen, sloten en uiteraard de gemeentelijke wegen.

Onze opzichters zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagelijkse, meer reguliere,  werkzaamheden. Naast het houden van toezicht op onze aannemers en de IBN, zorgen zij ervoor dat uw melding/klacht wordt afgehandeld. Via de Buiten Beter App of het meldingsformulier op www.oss.nl kunt u laagdrempelig uw melding aan ons doorgeven. Ik kom zelf vooral in beeld bij niet-reguliere werkzaamheden zoals het ombouwen van speelterreinen, grootschalig wegonderhoud en de inrichting van de openbare ruimte bij nieuwbouw wijken.

In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met mijn grote hobby: fietsen. Sinds mijn studie aan de HAS te ’s-Hertogenbosch (technische bedrijfskunde) ben ik verknocht aan het mountainbiken. Op sportief niveau maak ik menig rondje en schroom daarbij niet om af en toe aan een wedstrijd/evenement mee te doen (bijvoorbeeld een 6 uurs MTB-wedstrijd, een 24 uurs estafette MTB wedstrijd of 250 km door Luik-Bastenaken-Luik op de racefiets ). De laatste jaren ben ik ook actief in het organiseren van diverse wedstrijden in de regio. Als favoriete vakantiebestemming kan in een rondreis door Noord-Amerika, Scandinavië en Spanje aanbevelen.

Ik heb voor mijn werk nauw contact met de dorpsraad van Haren, Megen en Macharen, een actieve betrokken club inwoners die goed naar de collectieve belangen van de dorpen kijkt. Ik ben tevens frequent bij de (openbare) dorpsraadvergadering aanwezig. Graag zie ik je daar.

 

TOEKOMST VAN DE KERMIS IN MEGEN

 

WIL JIJ DAT DE KERMIS IN MEGEN BLIJFT EN HEB JE TIJD EN ENERGIE OM MEE TE WERKEN AAN DE REALISATIE VAN NIEUWE PLANNEN, MELD JE DAN AAN BIJ DE DORPSRAAD.

Op 4 juli werd er een bijeenkomst gehouden over de toekomst van de kermissen in Megen, Haren en Macharen. Hoewel er huis aan huis een uitnodiging was verspreid, waren weinig inwoners aanwezig om mee te denken en praten. De meeste aanwezigen waren al op een of andere manier betrokken.

Wethouder van Kessel, Jolanda Vidiella van de dorpsraad en Atze Lubach van de Bovak (bond van kermisexploitanten) belichtten de kermissen vanuit hun eigen invalshoek. Er werd gesproken over de waarde van een kermis voor de bewoners in een dorp, de belangen van de exploitanten, die er de kost mee moeten verdienen en de knelpunten die er momenteel zijn.

De algemene conclusie was dat er een nieuwe vorm moet worden gevonden, willen de kermissen in de dorpen behouden blijven. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig, die de schouders eronder zetten om een nieuwe weg in te slaan. In Haren en Macharen is men met een groep bezig om inderdaad die nieuwe vorm te gaan vinden en die om te zetten in plannen.

Op 4 juli waren er weinig mensen uit Megen aanwezig, dus was het niet mogelijk om ook een groep te vormen. Vandaar hier een oproep:

Stuur een mailtje naar mhmdorpsraad@gmail.com en we nemen snel contact met je op.

Doe mee met de Burendag 22 september

Doe mee met de Burendag!

Over Burendag

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Sinds 21 juni 2018 kunnen de nieuwe activiteiten worden aangemeld en kan een financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd.

Ontmoeting

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in.

Douwe Egberts

Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren. Koffie is voor buren het begin voor het leggen en versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke Burendag!

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het mogelijk als buurt sinds eind juni een aanvraag tot max. € 400,= in te dienen bij het Oranje Fonds om jullie Burendagplan te kunnen uitvoeren. Hier kunt u de voorwaarden voor particulieren of organisaties nog teruglezen. Let op! Niet voor alle activiteiten is een financiele bijdrage nodig!

Feestpakket

Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt, ontvangt (zolang de voorraad strekt) een Burendag feestpakket .

Aanmelden
U kunt naar Mijn Oranje Fonds gaan om uw activiteit aan te melden. Er zijn twee mogelijkheden om mee te doen:

  1. U kunt samen met uw buren meedoen aan Burendag, dan maakt u gebruik van een particulier account.
  2. U kunt, indien uw vereniging of stichting beschikt over een KvK-nummer en een zakelijke rekening, meedoen als organisatie. Dan maakt u gebruik van een organisatie account. Indien u hier niet over beschikt, maakt u gebruik van een particulier account.

Bijvoorbeeld: u wilt deelnemen met uw buurtvereniging, maar uw buurtvereniging heeft geen zakelijke bankrekening, dan kiest u voor “particulier”.

In Mijn Oranje Fonds kunt u vervolgens ook eventueel een financiële bijdrage aanvragen. Hieronder kunt u de voorwaarden vinden.

Klik hier voor de voorwaarden voor particulieren (buren)
Klik hier voor de voorwaarden voor organisaties (stichtingen en verenigingen)

Vragen?
Heeft u nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren met 0900 4488448 (lokaal tarief), of mailt u naar burendag@oranjefonds.nl

Naar Mijn Oranje Fonds

Bekijk activiteiten bij jou in de buurt

Doe mee met de Burendag!

Dankjewel voor je betrokkenheid bij je buurt!

Naast Burendag, steunt het Oranje Fonds het hele jaar door initiatieven die zich inzetten voor de buurt. Help mee en word  Vriend van het Oranje Fonds! Dat kan al vanaf € 2,- per maand. Alvast hartelijk dank!