Nieuws over de collectieve zorgverzekering van de gemeente Oss voor mensen met een laag inkomen.

Datum                        16 november 2020

Onderwerp    

AZOSS, dé zorgverzekering voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen

Ziek zijn kan veel geld kosten. Een goede zorgverzekering is daarom belangrijk. Voor inwoners met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) biedt de gemeente Oss een zorgverzekering aan bij VGZ of CZ. De Aanvullende Zorgverzekering Oss; AZOSS. Aanmelden kan via www.gezondverzekerd.nl/oss.

AZOSS

AZOSS is een verzekering met ruime vergoedingen. Door de collectiviteitskorting en maandelijkse bijdrage van de gemeente, kunnen inwoners zich goed en voordelig verzekeren. Meedoen betekent dus goed verzekerd bij een laag inkomen!

Wat zijn de voordelen van AZOSS?

 • De gemeente betaalt € 20,- of € 40,- per maand mee aan de premie. Dat is € 240,- of € 480,- per jaar!
 • Collectiviteitskorting.
 • Uitgebreide vergoeding voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en Wmo eigen bijdragen.
 • Het extra uitgebreide pakket heeft een regeling voor het eigen risico.
 • Er is geen medische keuring.

Overstappen naar AZOSS

Aanmelden voor AZOSS kan via www.gezondverzekerd.nl/oss. Daar staan de voorwaarden en de vier pakketten met premies waaruit men kan kiezen. De keuzehulp helpt inwoners het pakket te vinden dat beste bij hun zorgkosten past. Aanmelden kan tot en met donderdag 31 december 2020. De nieuwe zorgverzekeraar zegt de oude zorgverzekering op.

Hulp bij het aanmelden

Inwoners die hulp nodig hebben bij het aanmelden kunnen iemand in de omgeving vragen om te helpen. Lukt dit niet? Dan kunnen zij de Sociaal raadslieden van ONS welzijn om hulp vragen. Bel 14 0412. Of ze kunnen contactnemen op met een cliëntondersteuner van Stichting MEE via telefoonnummer: 0900 999 8888.

Voor informatie over het gemeentepakket kunnen inwoners contact opnemen met hun Consulent Inkomen van de gemeente Oss of bellen naar het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is elke donderdag (behalve 31 december) tussen 15.00 uur en 16.00 uur. Bel 14 0412.

Voor vragen over de vergoedingen en premies kunnen inwoners terecht bij de zorgverzekeraars: VGZ, telefoonnummer 0900 779 97 71 en CZ, telefoonnummer 088 555 77 77.

Openbare vergadering 16 november 2020 gaat niet door.

Beste inwoners van Megen, Haren en Macharen,

vanwege de regels betreffende Corona hebben wij als Dorpsraad moeten besluiten om de openbare vergadering die gepland staat op maandag 16 november geen doorgang te laten vinden.

De eerstkomende vergadering zal pas in 2021 kunnen worden gehouden.  Zodra bekend is wanneer dat weer mogelijk is zullen wij dat via deze website en onze facebookpagina bekend maken.

Wij zijn natuurlijk wel bereikbaar voor vragen of opmerkingen van uw kant en ook voor subsidie aanvragen kunt u nog gewoon bij ons aankloppen. U kunt natuurlijk een van de u bekende dorpsraadsleden aanspreken of een mail sturen naar mhmdorpsraad@gmail.com .

Daarbij rest het ons u allen een goede gezondheid te wensen en u op het hart te drukken de maatregelen van het RIVM en de regering vol te blijven houden in ‘t belang van iedereen!

Belevingsonderzoek “de Maashorst”

belevinsgonderzoek maashorstHoe beleef jij de grazers in de Maashorst?

Al enige tijd lopen er wisenten, Taurossen en Exmoor-pony’s in de Maashorst. Zij begrazen het gebied. Dit jaar gaan we bekijken wat de effecten van hun begrazing op de natuur zijn. Ook willen we weten hoe jij als bezoeker van de Maashorst de aanwezigheid van de grote grazers beleeft.

Doe mee aan het onderzoek

Onder de deelnemers van het onderzoek verloten we twee rondleidingen voor twee personen met een persoonlijke gids door De Maashorst. Een bijzondere ervaring die zelfs voor de grootste kenners nog verrassende plekjes en weetjes oplevert. Je kunt de vragenlijst invullen tot 10 juni. Ga naar www.allemaalmaashorst.nl en vul de vragenlijst in!

 We horen je graag!

We hopen dat verschillende bezoekers aan de Maashorst meedoen aan het onderzoek. Denk aan fietsers, wandelaars of ruiters. Of aan gezinnen, jonge mensen, opa’s en oma’s. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de beleving en een representatieve uitkomst.

Anoniem invullen

Je kunt anoniem meedoen aan het onderzoek dat ongeveer 15 minuten duurt. Wil je meewerken aan een telefonisch interview waarbij we dieper op de inhoud kunnen gaan? Graag! Maar dan is het onderzoek niet meer anoniem. Wij maken een blinde selectie uit de aanmeldingen die we hiervoor krijgen.

Meer info: www.allemaalmaashorst.nl

Heeft u hulp of zorg nodig tijdens de Coronacrisis? Neem deze informatie dan goed door.


Heeft u hulp of zorg nodig? Dan kunt u het volgende doen:
1) Overleg met uw zorgaanbieder.
2) Kijk in uw eigen omgeving wat u kunt regelen. Denk aan kennissen, vrienden,
familie en buren.
3) Komt u er niet uit? Bel of mail naar team Toegang Zorg& Welzijn via
telefoonnummer 14 0412 of stuur een e-mail naar zorgenwelzijn@oss.nl.
Wat kunt u doen als uw zorgaanbieder minder hulp geeft?
Zorgaanbieders hebben het door de corona-epidemie extra druk. Het lukt niet om iedereen hulp en
zorg te geven, die u gewend bent. Kan uw zorgaanbieder niet genoeg hulp geven? Vraag dan aan
kennissen, vrienden, familie en buren om te helpen. Veel mensen werken nu thuis of hebben door
de epidemie minder werk.
Lukt het niet om deze problemen in uw eigen omgeving op te lossen?
Lukt het niet om in uw eigen omgeving zorg en hulp te regelen? Bel of mail dan naar Team
Toegang Zorg& Welzijn via telefoonnummer 14 0412 of stuur een e-mail naar
zorgenwelzijn@oss.nl.
Wat doet het team Toegang Zorg & Welzijn?
Wanneer u in uw eigen omgeving geen hulp en zorg kunt regelen, is er team Toegang Zorg &
Welzijn. Het team kan hulp regelen op een andere manier, via vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan
iemand regelen die uw boodschappen kan doen of medicijnen kan halen.
Wilt u iemand helpen?
Hebt u tijd om iemand te helpen? Meldt u dan aan bij ONS welzijn. Dit kan door te bellen naar het
wijkteam van ONS welzijn. Of door te bellen naar ONS welzijn via telefoonnummer 088 – 3742525.
Zij brengen vraag en aanbod van hulp bij elkaar.
Hoe kunt u iemand helpen?
Voorbeelden van hulp zijn: boodschappen doen, medicijnen halen, de hond uitlaten, een dagelijks
telefoontje of eten koken. Wees voorzichtig met persoonlijk contact, volg de regels van het RIVM.
Hiermee voorkomt u dat u het virus verspreidt.
Heeft u medische vragen of vragen over lichamelijke klachten?
Deze vragen kunnen wij niet beantwoorden. U kunt bellen met uw huisarts of de GGD.

Openbare vergadering

Agenda openbare vergadering

Dorpsraad Megen, Haren en Macharen

Datum:                Maandag 3 februari 2020

Aanvang:            20.00 uur

Plaats:                  Gemeenschapshuis Acropolis te Megen

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Vragen en opmerkingen inwoners.
 4. Financieel verslag 2019.
 5. Verslag bereikte zaken 2019. 
 6. Mededelingen van de dorpsraad.
 7. Mededelingen van de gemeente.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Heeft u een vraag of opmerking, maak dit dan voor de vergadering even kenbaar bij de voorzitter.

Omgevingsraad windpark Elzenburg-De Geer


Beslis mee in het Bewonersplatform over windmolenpark Elzenburg-De Geer!
 
Oss, 19 september 2019
De komst van het windmolenpark is nu vrijwel definitief. Daarom gaan de ontwikkelaars van het windmolenpark nu samen met de omgeving aanvullende afspraken maken. Dit doen wij met de Omgevingsraad (OR) voor het windpark Elzenburg – de Geer . Dit is de opvolger van de Klankbordgroep.
In de afgelopen periode is het bestemmingsplan vastgesteld en zijn de vergunningen voor dit windmolenpark verleend. De OR is dinsdag 10 september voor de eerste keer bij elkaar gekomen. In de OR gaan alle betrokken belanghebbenden met elkaar in gesprek. Zo kunnen zij tijdens het proces goed op de hoogte te blijven en afspraken met elkaar maken.
Omgevingsfonds
De ontwikkelaars storten ieder jaar een bedrag in een Omgevingsfonds. Met dat bedrag kan de omgeving meeprofiteren van de komst van het windpark. De OR maakt afspraken over hoe het geld uit het Omgevingsfonds zal gaan worden besteed. Daarnaast wordt er in de OR ook aanvullende afspraken gemaakt tussen windpark en de omgeving. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over slagschaduw en vermindering/voorkomen van overlast tijdens de bouw van het windpark.
Denk mee!
De toekomstig direct omwonenden zijn vertegenwoordigd in de OR in het hiervoor speciaal opgerichte Bewonersplatform. Het Bewonersplatform wil graag zo veel mogelijk de wensen van de omwonenden kennen en meenemen in de afspraken. Daarom roept het Bewonersplatform iedereen die in de buurt van het windpark woont op, om aan het Bewonersplatform deel te nemen. U kunt zich opgeven via Henk van Gestel, mailadres: bew.platformberghem.mhm@kpnmail.nl.
Ook de dorpsraden Berghem en Megen-Haren-Macharen mhmdorpsraad@gmail.com
zitten in de OR. De inwoners van die dorpen kunnen hun wensen en opmerkingen ook via die dorpsraden inbrengen.
De vastgestelde verslagen van de OR kunt u lezen via de website van de gemeente: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/windpark_elzenburg_de_geer.htm.