Adviezen

De gevraagde en ongevraagde adviezen die wij hebben uitgebracht naar de gemeente vindt u hieronder:

Advies Mestverwerking OOC terminals – Mace

Advies windpark Elzenburg – De Geer

Advies nota leidraad inrichting openbare ruimte

Advies concept richtlijn hinder & overlast bomen

Advies nota structuurplan bomen

Advies Visie op Vrijetijdseconomie

Advies IUP 2018-2022