OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD MEGEN, HAREN EN MACHAREN

Beste mensen,

Na ruim anderhalf jaar kunnen we gelukkig weer een openbare vergadering van de dorpsraad houden.

De inbreng van onze medebewoners is essentieel voor het werk van de dorpsraad.

We hebben jullie gemist en zien er erg naar uit om jullie weer te ontmoeten!

Agenda openbare vergadering

Dorpsraad Megen, Haren en Macharen

Datum:                Maandag  27 september 2021

Aanvang:            20.00 uur

Plaats:                  Gemeenschapshuis de Haar te Haren

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Vragen en opmerkingen inwoners.
 4. Presentatie voortgang dijkverbeteringsproject Meanderende Maas.
 5. Ontwikkelingen scholen MHM. 
 6. Bouwen, Ontmoeten en Sport in Macharen.
 7. Vertrek wijkcoördinator.
 8. Mededelingen van de dorpsraad.
 9. Mededelingen van de gemeente.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Heeft u een vraag of opmerking, maak dit dan voor de vergadering even kenbaar bij de voorzitter.

CORONAMAATREGELEN:

Vanaf 25 september is toegang tot de openbare vergadering alleen mogelijk op vertoon van een Coronatoegangsbewijs samen met een geldig legitimatiebewijs.

TOT MAANDAG 27 SEPTEMBER!