Openbare vergadering 16 november 2020 gaat niet door.

Beste inwoners van Megen, Haren en Macharen,

vanwege de regels betreffende Corona hebben wij als Dorpsraad moeten besluiten om de openbare vergadering die gepland staat op maandag 16 november geen doorgang te laten vinden.

De eerstkomende vergadering zal pas in 2021 kunnen worden gehouden.  Zodra bekend is wanneer dat weer mogelijk is zullen wij dat via deze website en onze facebookpagina bekend maken.

Wij zijn natuurlijk wel bereikbaar voor vragen of opmerkingen van uw kant en ook voor subsidie aanvragen kunt u nog gewoon bij ons aankloppen. U kunt natuurlijk een van de u bekende dorpsraadsleden aanspreken of een mail sturen naar mhmdorpsraad@gmail.com .

Daarbij rest het ons u allen een goede gezondheid te wensen en u op het hart te drukken de maatregelen van het RIVM en de regering vol te blijven houden in ‘t belang van iedereen!