Openbare vergadering 8 juni gaat niet door.

Beste inwoners van Megen, Haren en Macharen,

Ondanks de door de regering versoepelde regels betreffende Corona hebben wij als Dorpsraad besloten onze openbare vergadering die gepland staat op maandag 8 juni geen doorgang te laten vinden.

De eerstkomende vergadering is gepland op 16 november in Macharen, tenminste, als alles het toelaat!

Wij zijn natuurlijk wel bereikbaar voor vragen of opmerkingen van uw kant en ook voor subsidie aanvragen kunt u nog gewoon bij ons aankloppen. U kunt natuurlijk een van de u bekende dorpsraadsleden aanspreken of een mail sturen naar mhmdorpsraad@gmail.com .

Daarbij rest het ons u allen een goede gezondheid te wensen en u op het hart te drukken de maatregelen van het RIVM en de regering vol te blijven houden in ‘t belang van iedereen!