Wedstrijd “Praktisch Alles Groen”

U heeft het misschien al ergens voorbij zien komen. Ook dit jaar is er weer de wijken- en dorpenwedstrijd Praktisch Alles Groen.

Heeft u als bewoner in de gemeente Oss een idee om samen met buurtgenoten, de buurt, wijk of dorp nóg groener, mooier, leuker, beter en leefbaarder te maken? Doe dan meer met deze wedstrijd. Op www.praktischallesgroen.nl kunt u uw idee tot 1 oktober indienen en vindt u meer informatie. De winnaar wordt 16 oktober in de week van het Oerfestival de Maashorst tijdens het Oerevent in Keent bekend gemaakt.

Het idee draagt bij aan:
• Meer groen in de buurt. Denk aan biodiversiteit, insecten en vogels.
• Minder tegels en dus meer ruimte voor regenwater.
• Meer sociale verbinding, gezelligheid en contact tussen buurtgenoten.
• Doe het samen! Meer inbreng van buurtgenoten, is meer kans op winnen.
• Laat ons zien dat er draagvlak is voor het idee in de buurt.
Denk bij het indienen van een plan aan wat er moet gebeuren, wie wat doet en hoeveel het ongeveer kost. Ook zijn foto’s, een video of gebiedskaarten gewenst als visualisatie van het plan.