Openbare vergadering

Agenda openbare vergadering

Dorpsraad Megen, Haren en Macharen

Datum:                Maandag 3 februari 2020

Aanvang:            20.00 uur

Plaats:                  Gemeenschapshuis Acropolis te Megen

  1. Opening.
  2. Vaststellen van de agenda.
  3. Vragen en opmerkingen inwoners.
  4. Financieel verslag 2019.
  5. Verslag bereikte zaken 2019. 
  6. Mededelingen van de dorpsraad.
  7. Mededelingen van de gemeente.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

Heeft u een vraag of opmerking, maak dit dan voor de vergadering even kenbaar bij de voorzitter.

Omgevingsraad windpark Elzenburg-De Geer


Beslis mee in het Bewonersplatform over windmolenpark Elzenburg-De Geer!
 
Oss, 19 september 2019
De komst van het windmolenpark is nu vrijwel definitief. Daarom gaan de ontwikkelaars van het windmolenpark nu samen met de omgeving aanvullende afspraken maken. Dit doen wij met de Omgevingsraad (OR) voor het windpark Elzenburg – de Geer . Dit is de opvolger van de Klankbordgroep.
In de afgelopen periode is het bestemmingsplan vastgesteld en zijn de vergunningen voor dit windmolenpark verleend. De OR is dinsdag 10 september voor de eerste keer bij elkaar gekomen. In de OR gaan alle betrokken belanghebbenden met elkaar in gesprek. Zo kunnen zij tijdens het proces goed op de hoogte te blijven en afspraken met elkaar maken.
Omgevingsfonds
De ontwikkelaars storten ieder jaar een bedrag in een Omgevingsfonds. Met dat bedrag kan de omgeving meeprofiteren van de komst van het windpark. De OR maakt afspraken over hoe het geld uit het Omgevingsfonds zal gaan worden besteed. Daarnaast wordt er in de OR ook aanvullende afspraken gemaakt tussen windpark en de omgeving. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over slagschaduw en vermindering/voorkomen van overlast tijdens de bouw van het windpark.
Denk mee!
De toekomstig direct omwonenden zijn vertegenwoordigd in de OR in het hiervoor speciaal opgerichte Bewonersplatform. Het Bewonersplatform wil graag zo veel mogelijk de wensen van de omwonenden kennen en meenemen in de afspraken. Daarom roept het Bewonersplatform iedereen die in de buurt van het windpark woont op, om aan het Bewonersplatform deel te nemen. U kunt zich opgeven via Henk van Gestel, mailadres: bew.platformberghem.mhm@kpnmail.nl.
Ook de dorpsraden Berghem en Megen-Haren-Macharen mhmdorpsraad@gmail.com
zitten in de OR. De inwoners van die dorpen kunnen hun wensen en opmerkingen ook via die dorpsraden inbrengen.
De vastgestelde verslagen van de OR kunt u lezen via de website van de gemeente: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/windpark_elzenburg_de_geer.htm.

Wedstrijd “Praktisch Alles Groen”

U heeft het misschien al ergens voorbij zien komen. Ook dit jaar is er weer de wijken- en dorpenwedstrijd Praktisch Alles Groen.

Heeft u als bewoner in de gemeente Oss een idee om samen met buurtgenoten, de buurt, wijk of dorp nóg groener, mooier, leuker, beter en leefbaarder te maken? Doe dan meer met deze wedstrijd. Op www.praktischallesgroen.nl kunt u uw idee tot 1 oktober indienen en vindt u meer informatie. De winnaar wordt 16 oktober in de week van het Oerfestival de Maashorst tijdens het Oerevent in Keent bekend gemaakt.

Het idee draagt bij aan:
• Meer groen in de buurt. Denk aan biodiversiteit, insecten en vogels.
• Minder tegels en dus meer ruimte voor regenwater.
• Meer sociale verbinding, gezelligheid en contact tussen buurtgenoten.
• Doe het samen! Meer inbreng van buurtgenoten, is meer kans op winnen.
• Laat ons zien dat er draagvlak is voor het idee in de buurt.
Denk bij het indienen van een plan aan wat er moet gebeuren, wie wat doet en hoeveel het ongeveer kost. Ook zijn foto’s, een video of gebiedskaarten gewenst als visualisatie van het plan.